rūkalas

rūkalas
rū̃kalas sm. (3b), rūkalaĩ pl. (3b) 1. pl., sing. rūkomasis tabako gaminys: Rūkalas smarkiai kenkia sveikatai . Jam daug pinigų rūkalui išeina Šauk. Manasis nei ant degtienės, nei ant rūkalų̃ nepūstija pinigų Gr. Rūkalaĩ siaurina (trumpina) gyvenimą Ūd. Vienodą rūkalą rūkyk, niekuomet nekosėsi! Krkn. Kas turėjo rū̃kalo – užsirūkė Brž. Ko čia kemši tą pypkę, ar rūkalo? J.Jabl. Kiekvienas gavome dvigubą davinį rūkalo . 2. savo darbo cigaretė, suktinė: Vienas jų, pasispaudęs po pažastimi pirštines, sukasi rūkalą sp. 3. pl., sing. M, 222, smilkalai: Šilas buvo kvapais it kokiais rūkalais paėjęs J.Paukš. Pakilo rūkalo dūmai ir aptraukė kaip šydu visą žvilgantį šviesa altorių . Kvapnieji rūkalaĩ . Stato jo apačion rūkelnyčią, iš kurios aukštyn verčiasi dūmai rūkalų ir myros A.Baran. Ir uždegė and jo rūkalą iš gražiai kvepiančių rūkalų Ch2Moz40,27. 4. dūlys, rūklys: Eidamas prie bičių, pasiimk rūkalą Mrj. 5. rūkymas: Kas ten par noras to rū̃kalo?! Krš. Jokios polzos nėr iš rū̃kalo Rod. Rū̃kalas vyrami metus nukerpa Drsk. 6. koks rūkstantis daiktas: Kas gesysit šitą rū̃kalą (rūkstančią lempą)?! Krsn. 7. dūmai: Stogo šiaudai prismalėję, kaip gelžiai sugelžėję, pritraukdavę tokio rū̃kalo, kad tę nė ugnis nekibdavo Skdv. Pasiduoda ir žemės rū̃kalas Žž. 8. J kvapas.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • rūkelas — rū̃kelas sm. (3b), rū̃kėlas (3b) NdŽ 1. smilkymo indas: Ėmė kožnas savo rūkelą ir indėjo ugnį ir uždėjo rūkymą (paraštėje rūkomus daiktus) BB3Moz10,1. Bei tur rūkelą pilną žarijų nuog altoriaus imti BB3Moz16,12. 2. NdŽ žr. rūkalas 1: Rūkiat ir… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • varyti — 1 varyti, vãro, vãrė 1. tr. SD1120, SD244, H, R, MŽ, Sut, I, KBII176, K, Rtr, Š, KŽ, PnmŽ, Nmč, Lb, Aps, Rk, Skp, Krč, Ps, Žg, Plšk, Klk, Sd, Lnk, Als, Žr, Lk, Vdk versti judėti kuria nors linkme, ginti, vyti: Varyt arba gỹt – tai čia tas pats …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vėjas — sm. (1) K, KGr145, KII5,37, I, LsB309, Š, K.Būg, DŽ, NdŽ, KŽ, LzŽ, DrskŽ, FzŽ79,384, PolŽ130; SD1192, SD395, Q209, H, R, R76, MŽ, MŽ101, Sut, D.Pošk, N, M, L, LL276, vėjis (1), vėjai pl. (1) 1. oro srovė; oro judėjimas horizontalia kryptimi iš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”